(098) 156-0-256 (Telegram) | (050) 208-94-67 | (093) 857-03-88 (Viber)
Англійська мова – Oxford, Pearson, Pingu, Express, Macmillan etc.
Німецька мова – Klett, Hueber etc. Підручники для дітей та дорослих.
Книги з медицини та маркетингу для фахівців та початківців.
Для постійних покупців – ОСОБЛИВІ ПЕРСОНАЛЬНІ ЗНИЖКИ
на підручники Oxford, Pearson і Express для класів і груп.

Solutions, 2nd Edition

Читати опис НМК Solutions

Solutions, 2nd Edition, Oxford

Solutions видавництва Oxford University Press (OUP) – п’ятирівневий курс для учнів середньої та старшої школи, націлений на розвиток усіх академічних навичок, особливо говоріння і письма. Велика увага приділяється підготовці до випускних іспитів. Вчителі, що використовують підручник, підкреслюють той факт, що в процесі навчання говорінню англійською стає природним для всіх учнів.

Рівні: Elementary to Advanced (А2 – Elementary to C1 – Advanced)
Автори: Tim Falla and Paul A Davies
Кількість годин на рівень: 100-120
Кількість рівнів: 5
Вік учнів: 14-19 років.

Під описом курсу у розділах за рівнями можна вибрати потрібні Вам компоненти курсу. Просто додайте їх у кошик.

Solutions 2nd Edition має 80% нового контенту, який зацікавить студентів новими сучасними текстами. Цей підручник робить навчання активним, пропонуючи багатий вибір компонентів, які оживляють матеріал і допомагають варіювати темп і спрямованість уроків.

Переваги курсу:

Проста структура і керований підхід до навчання створюють мовну базу, необхідну для впевненого використання англійської.

Чітка структура: «1 урок – 1 сторінка».

Цікаві для учнів теми.

Затвердження «Я можу» завершує кожен урок, що дозволяє учням побачити реальні результати.

Комунікативні навички, як незаперечна перевага курсу: говоріння є основним видом діяльності упродовж усього уроку.

Необмежена кількість вправ з різних джерел (підручник, робочий зошит, MultiROM, буклет матеріалів для ксерокопіювання, веб-сторінка) дозволяють студентам успішно закріплювати отримані знання.

Вправи в екзаменаційному форматі наприкінці кожного розділу, а також практичний тест на сайті oxfordenglishtesting.com дають можливість підготуватися до іспитів без зайвого стресу.

Solutions – пятиуровневый курс для учащихся средней и старшей школы, нацеленный на развитие всех академических навыков, особенно говорения и письма. Большое внимание уделяется подготовке к выпускным экзаменам. Учителя, использующие учебник, подчеркивают тот факт, что в процессе обучения говорение на английском становится естественным для всех учащихся.

Уровни: Elementary to Advanced (А2 – Elementary to C1 – Advanced)
Автор: Tim Falla and Paul A Davies
Количество часов на уровень: 100-120
Количество уровней: 5
Возраст учеников: 14-19 лет.

Под описанием курса в папках по уровням можно выбрать нужные Вам компоненты курса. Просто добавляйте их в корзину!

Solutions 2nd Edition имеет 80% нового контента, который заинтересует студентов новыми современными текстами. Этот учебник делает обучение активным, предлагая богатый выбор компонентов, которые оживляют материал и помогают варьировать темп и направленность уроков.

Преимущества курса:

Простая структура и управляемый подход к обучению создают языковую базу, необходимую для уверенного использования английского.

Чёткая структура: «1 урок – 1 страница».

Интересные для учащихся темы.

Утверждение «Я могу» завершает каждый урок, позволяя учащимся увидеть реальные результаты.

Коммуникативные навыки, как неоспоримое преимущество курса: говорение является основным видом деятельности на протяжении всего урока.

Неограниченное количество упражнений из различных источников (учебник, рабочая тетрадь, MultiROM, буклет ксерокопируемых материалов, вебстраница) позволяют студентам успешно закреплять полученные знания.

Упражнения в экзаменационном формате в конце каждого раздела, а также практический тест на сайте oxfordenglishtesting.com дают возможность подготовиться к экзаменам без лишнего стресса.

Рівні курсу Solutions